Konkurs na nagrodę naukową dla młodego naukowca za najlepszą publikację oryginalną o tematyce echokardiograficznej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Zarząd Sekcji Echokardiografii Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego ogłasza konkurs na nagrodę naukową  dla
młodego naukowca za najlepszą publikację oryginalną o tematyce
echokardiograficznej. Pierwszych autorów prac echokardiograficznych
opublikowanych w roku 2019 zapraszamy do ich nadsyłania w tym roku
wyjątkowo do 30 września 2020 na ręce Sekretarza Sekcji (Dr hab. med.
Paulina Wejner-Mik:  mik@ptkardio.pl).

Zasady konkursu znajdują się w zakładce Nagroda Naukowa