Zarząd

Przewodniczący:
dr hab. Andrzej Gackowski, prof. UJ

Przewodniczący-Elekt:
prof. dr hab. Jarosław D. Kasprzak

Poprzedni Przewodniczący:
prof. dr hab. Katarzyna Mizia-Stec

Sekretarz:
dr hab. Małgorzata Knapp

Skarbnik:
dr med. Adrianna Berger – Kucza

Członkowie:
prof. dr hab. Ludmiła Daniłowicz – Szymanowicz
prof. dr hab. Tomasz Kukulski
dr med. Dorota Kustrzycka – Kratochwil
dr hab. Aleksandra Morka

Komisja Rewizyjna:
prof. dr hab. Piotr Szymański (przewodniczący)
prof. dr hab. Mirosław Kowalski
prof. dr hab. Andrzej Tomaszewski