Punkty dla szkoleń

Zasady przyznawania punktów akredytacyjnych AE dla szkoleń i konferencji

Konferencje i szkolenia, dla których organizatorzy występują o przyznanie punktów akredytacyjnych Asocjacji Echo PTK muszą spełniać następujące warunki:

  • Głównym ich tematem (przynajmniej 80% czasu) jest echokardiografia.
  • W gronie wykładowców kursu musi znaleźć się przynajmniej 2 członków Grupy Ekspertów Systemu Akredytacji AE PTK, w tym minimum 1 członek aktualnego lub byłego Zarządu Asocjacji Echokardiografii PTK.
  • Pełny program szkolenia musi zostać nadesłany do Sekretarza Asocjacji, nie później niż na miesiąc przed rozpoczęciem szkolenia (punkty akredytacyjne Asocjacji Echokardiografii przyznaje Zarząd Asocjacji, na wniosek ich organizatorów).