Możliwość uzyskania akredytacji indywidualnej a przeniesienie PolEcho na rok 2021

W związku z przeniesieniem XXII Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Echokardiografii PTK PolEcho na rok 2021,  Zarząd Sekcji uchwalił możliwość przyznania akredytacji indywidualnej Sekcji w roku 2020, osobom, którym do spełnienia wymogów akredytacyjnych brakuje wyłącznie udziału w tegorocznej konferencji (a które mają wystarczającą ilość punktów akredytacyjnych z innych rodzajów aktywności – nie mniej niż 350 punktów akredytacyjnych i jedno POLECHO).