Nagroda Naukowa Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Zarząd Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego ogłasza konkurs na nagrodę naukową  dla młodego naukowca za najlepszą publikację oryginalną poświęconą echokardiografii.

Kryteria przyznania nagrody:

  • Praca oryginalna z najwyższym współczynnikiem oddziaływania (IF), której głównym tematem jest echokardiografia, opublikowana w roku poprzedzającym zgłoszenie do konkursu
  • Wiek osoby przystępującej do konkursu – pierwszego autora pracy, nie może przekraczać 35 lat w roku publikacji pracy
  • Nabór wniosków w okresie od 1.01. do 30.03. danego roku, poprzez przesłanie pracy drogą meilową na adres Prezesa Sekcji

Rozstrzygnięcia konkursu dokona Zarząd Sekcji Echokardiografii PTK w oparciu o przedstawione kryteria.

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagrody będzie miało miejsce corocznie podczas uroczystości inauguracji Kongresu POLECHO.

Zarząd Sekcji Echokardiografii PTK zastrzega sobie możliwość nieprzyznania, bądź przyznania dwóch nagród oraz określenia ich wielkości w zależności od ilości i wartości merytorycznej przesłanych prac.

Przewodnicząca Sekcji Echokardiografii PTK
Prof. dr hab. Olga Trojnarska