Nagrody i wyróżnienia

Miło nam podzielić się z Państwem informacją o przyznanych w trakcie Konferencji PolEcho 2022  nagrodach i wyróżnieniach:

Nagrodę Naukową dla Młodego Naukowca za najlepszą publikację oryginalną poświęconą echokardiografii w roku 2020-2021 otrzymali pierwsi autorzy prac:

  • Mateusz K. Hołda, Agata Krawczyk-Ożóg, Mateusz Koziej, Joanna Kołodziejczyk, Danuta Sorysz, Elżbieta Szczepanek, Justyna Jędras, Dariusz Dudek. Patent foramen ovale channel morphometric characteristics associated with cryptogenic stroke – the MorPFO score. Journal of the American Society of Echocardiography, 2021;34(12):1285-1293.
  • Remigiusz Kazimierczyk, Kazimierczyk Ewelina, Knapp Małgorzata, Sobkowicz Bożena, Małek Łukasz A., Błaszczak Piotr, Ptaszyńska-Kopczyńska Katarzyna, Grzywa Ryszard, Kamiński Karol A. Echocardiographic assessment of right ventricular – arterial coupling in predicting prognosis of pulmonary arterial hypertension patients. Journal of Clinical Medicine, 2021: 10, 11 pp

Wyróżnienie dla autorów pracy oryginalnej prezentowanej na Konferencji PolEcho 2022:

  • Elżbieta Wabich, Agnieszka Zienciuk-Krajka, Marcin Fijałkowski, Jadwiga Fijałkowska, Maciej Kempa, Grzegorz Raczak, Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz.

Związek pomiędzy zmianami w zakresie segmentarnego odkształcenia podłużnego i indeksu pracy lewej komory a arytmiami komorowymi u chorych z prolapsem zastawki mitralnej. Interactions between ventricular arrhythmias, segmental longitudinal strain and regional changes of myocardial work index in patients with mitral valve prolapse.

Wyróżnienie dla autorów prac kazuistycznych prezentowanych na Konferencji PolEcho2022:

  • Agnieszka Bartczak, Olga Trojnarska. Cyanotic patients require specific follow-up. (Poznań)
  • Michał Węgiel, Danuta Sorysz, Agata Wiktorowicz, Stanisław Bartuś. Guz serca jako przyczyna ostrej niewydolności serca – zastosowanie echokardiografii w diagnostyce i monitorowaniu inwazyjnych procedur diagnostycznych. (Kraków)