Prof. Piotr Hoffman Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Piotr Hoffman – nasz Nauczyciel i Mistrz
Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Gratulujemy!

Więcej informacji