Przedłużenie ważności certyfikatów kursów akredytacyjnych z 2015

Ponieważ pandemia uniemożliwia organizowanie szkoleń wymaganych dla uzyskania akredytacji SEPTK, Zarząd Sekcji w drodze uchwały przedłużył ważność certyfikatów kursów akredytacyjnych z 2015 r. o 12 miesięcy, w celu ich wykorzystania do akredytacji indywidualnej SEPTK.