Rejestracja na szkolenia akredytacyjne Asocjacji

W dniu 11 lutego 2024 o godz. 21.00 uruchomimy rejestrację na kolejne kursy i szkolenia akredytacyjne. Rejestracja będzie możliwa poprzez link wysłany pocztą mailową z adresu ptkardio.pl

W kwestiach organizacyjnych związanych z zapisami prosimy o kontakt z p. Magdaleną Unolt (unolt@post.pl).

Program szkoleń poniżej:

27 stycznia  WEBINAR on-line   –   Podstawy echokardiografii – rejestracja zakończona

 • Fizyka ultradźwięków, tryby obrazowania, pomiary, artefakty
 • Anatomia serca i naczyń – projekcie, podstawowe pomiary – normy
 • Ocena funkcji skurczowej i rozkurczowej komory lewej i lewego przedsionka
 • Ocena morfologii i funkcji komory prawej i prawego przedsionka
 • Podstawy oceny zwężeń zastawkowych
 • Podstawy oceny niedomykalności zastawek serca

03 lutego   WEBINAR on-line   –   Choroba wieńcowa i jej powikłania – rejestracja zakończona

 • Anatomia i fizjologia tętnic wieńcowych w odniesieniu do TTE, TEE, Angiografii, EKG
 • Ocena zaburzeń kurczliwości odcinkowej i globalnej lewej i prawej komory – przykłady
 • OZW – rola echokardiografii wg wytycznych, powikłania mechaniczne – przykłady
 • INOCA, Takotsubo
 • Przebudowa pozawałowa serca – obrazowanie ECHO, MRI
 • Echokardiografia obciążeniowa, rezerwa wieńcowa – techniki nieinwazyjne vs. inwazyjne,
  współczesne znaczenie, przykłady

10 lutego  WEBINAR on-line   –   Echokardiografia w stanach zagrożenia życia – rejestracja zakończona

 • Ostry zespół wieńcowy
 • Ostra zatorowość płucna
 • Tamponada, ostre zapalenie osierdzia
 • Ostra niewydolność serca
 • Ostre zespoły aortalne
 • Ostre procesy zapalne i infekcyjne

17 lutego  WEBINAR on-line   –   Niewydolność serca – rejestracja zakończona

 • Dysfunkcja skurczowa komory lewej, HFrEF, HFmrEF, wtórna niedomykalność mitralna
 • Dysfunkcja rozkurczowa komory lewej, HfpEF
 • Dysfunkcja komory prawej, wtórna niedomykalność z. trójdzielnej
 • Echokardiografia / ultrasonografia w diagnostyce zastoju
 • Niewydolność serca w wadach wrodzonych
 • Echokardiografia a metody wspomagania krążenia, HTX

24 lutego  WEBINAR online – choroby infekcyjne i zapalne serca – rejestracja zakończona

 • Zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie naczyń
 • Infekcyjne zapalenie wsierdzia
 • Choroby osierdzia – zapalenie, nowotwory, konstrykcja osierdziowa
 • Stany ostre – tamponada, wstrząs kardiogenny vs septyczny
 • Sarkoidoza serca – obrazowanie
 • Choroby układowe

 

02.03. on-line – Wady zastawki mitralnej i trójdzielnej – kwalifikacja do zabiegów – rejestracja 11.02

 • Zastawka mitralna i trójdzielna – prawidłowa anatomia i funkcja
 • Pierwotna niedomykalność zastawki mitralnej, MAD
 • Wtórna niedomykalność zastawki mitralnej
 • Zwężenie zastawki mitralnej
 • Niedomykalność zastawki trójdzielnej
 • Kwalifikacja i monitorowanie do zabiegów operacyjnych i przezskórnych

09.03. Zabrze – Wady zastawki aortalnej i choroby aorty – rejestracja 11.02

 • Zastawka aortalna i aorta – prawidłowa anatomia i funkcja, prawidłowe obrazowanie TTE, TEE
 • Wady wrodzone zastawki aortalnej
 • Zwężenie zastawki aortalnej – ocena echokardiograficzna i decyzje o zabiegach
 • Niedomykalność zastawki aortalnej – ocena ciężkości wady, wymiana czy zabieg naprawczy?
 • Tętniaki aorty i ostre zespoły aortalne
 • ECHO sród-operacyjne

16.03. Łódź – Forum Kardiologii Obrazowej – rejestracja 11.02
https://forumkardiologii.umed.pl/

23.03. Wrocław – Podstawy echokardiografii w praktyce – rejestracja 11.02

 • Fizyka ultradźwięków, tryby obrazowania, ustawienia aparatu, pomiary, artefakty
 • Anatomia serca i naczyń – podstawowe projekcie, podstawowe pomiary – normy
 • Zwężenie zastawki aortalnej
 • Ocena funkcji komór
 • Niedomykalność zastawki mitralnej
 • Niedomykalność zastawki trójdzielnej i szacowanie ciśnienia w prawym sercu