Termin przesyłania zgłoszeń do konkursu prac

Wybrano najlepszą pracę oryginalną dot. echokardiografii w roku 2023.

Ogłoszenie wyniku podczas PolECHO 2024.

Dowiedz się więcej o NAGRODZIE NAUKOWEJ