Walne zgromadzenie członków Sekcji Echokardiografii PTK

Zapraszamy do udziału w Walnym zgromadzenie członków Sekcji Echokardiografii PTK, które odbędzie w dniu 12 maja 2017 w Lublinie w trakcie konferencji PolEcho 2017.

Szczegółowe informacje i program.