Zapraszamy do zapoznania się z pracą przeglądową

Zapraszamy do zapoznania się z niedawno opublikowaną pracą przeglądową przedstawiającą algorytm postępowania u bezobjawowych chorych z arytmicznym prolapsem mitralnym w wyłonieniu najbardziej zagrożonych złośliwymi arytmiami komorowymi, a w konsekwencji nagłą śmiercią sercową.

Artykuł: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38061000/

Według autorów publikacji, wykorzystanie echokardiograficznej techniki śledzenia markerów akustycznych (speckle tracking echocardiography – STE) może być pierwszym i najważniejszym krokiem diagnostycznym, wskazującym chorych, u których wymagana jest dalsza rozszerzona diagnostyka obrazowa, a następnie implantacja podskórnego rejestratora arytmii (implantable loop recorder – ILR). Algorytm ten wydaje się być niezwykle przydatnym również w warunkach naszego kraju, ponieważ procedura implantacji ILR lada chwila uzyska refundację Narodowego Funduszu Zdrowia, co będzie stanowić niezwykle ułatwienie w postępowaniu diagnostyczno- terapeutycznym z tą liczną, aczkolwiek dotąd niewystarczająco zbadaną grupą chorych.

Omawiając przedstawioną pracę przeglądową nie sposób nie wspomnieć, że zostały w niej wykorzystane i zacytowane wyniki oryginalnej pracy opublikowanej przez polskich badaczy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Artykuł: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37103060/

Również wartym szczególnego podkreślenia jest fakt, że od 2023 roku Asocjacja Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego prowadzi rejestr ogólnopolski pt. „Wieloośrodkowe badanie obserwacyjne – wypadanie płatka zastawki mitralnej w echokardiografii a arytmia (MITPROL AR-PL)”, z wykorzystaniem Platformy Naukowej PTK.