Granty wyjazdowe na EuroECHO Berlin 

Asocjacja Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego z przyjemnością zawiadamia przyznanie grantów dla członków AE PTK na uczestnictwo w Kongresie EACVI 2024 (EuroEcho-Imaging), który odbędzie się w 11-13 grudnia 2024 w Berlinie.

Grant kierowany jest do młodych badaczy (wiek w momencie złożenia aplikacji ≤ 35 lat) – członków Asocjacji, będących pierwszymi Autorami prac przyjętych na konferencję EACVI 2024 (EuroEcho-Imaging). Dofinansowanie dotyczy jedynie prac w całości przeprowadzonych w ośrodkach polskich. Warunkiem uzyskania grantu jest co najmniej roczny staż członkowski w asocjacji Echokardiografii PTK (decyduje data zgłoszenia do Sekcji).

Termin wysłania przypadków i abstraktów: 27 czerwca 2024
Termin składania wniosków do 30 sierpnia 2024 

Regulamin GRANTU EuroECHO 2024 Berlin

Więcej informacji: https://www.escardio.org/Congresses-Events/EuroEcho